2020 10 09 – Verstoorde dienstverlening op 9 oktober door vakbondsactie

06/10/2020

Onverantwoorde staking zal voor hinder zorgen op vrijdag 9 oktober

De organisatie van het openbaar vervoer zal er vanaf 2022 behoorlijk anders uit zien. Dat werd beslist door de Vlaamse overheid in het kader van het decreet Basisbereikbaarheid. Dat heeft ook consequenties voor De Lijn.

Dit alles heeft ook directe gevolgen voor de medewerkers van de belbuscentrale en het leerlingenvervoer bij De Lijn.

Er worden door De Lijn heel wat inspanningen geleverd om deze medewerkers met hun specifieke expertise een nieuw toekomstperspectief te bieden

De directie van De Lijn deed dinsdag nog een degelijk voorstel aan de vakbonden om de impact op de betrokken medewerkers te verzachten. Desondanks en om onbegrijpelijke redenen hebben de vakbonden dit voorstel afgewezen, en aangegeven te zullen overgaan tot een algehele staking vrijdag.

De Lijn beseft dat dit negatief afstraalt op het vertrouwen van de reizigers en de Vlaamse overheid in ons bedrijf, en betreurt dan ook de onverzettelijke houding van de vakbonden.

“Staken is totaal onverantwoord in deze tijd waarin De Lijn zich moet meten met de privé. De vakbonden zetten hiermee de toekomst van De Lijn als geheel op het spel. De vakbonden brengen de jobs van alle personeelsleden van De Lijn in gevaar”, stelt Roger Kesteloot, directeur-generaal De Lijn. “Terwijl ze zeggen te staken tegen wat zij beschouwen als een eerste stap naar privatisering, is het enige wat zij hiermee dreigen te bereiken die algehele privatisering net dichterbij te brengen”.

Impact van de staking

De stakingsaanzegging van de drie vakbonden bij De Lijn geldt voor heel Vlaanderen op vrijdag 9 oktober.  Momenteel is het onduidelijk hoe groot de mogelijke hinder zal zijn. De impact van de staking kan sterk verschillen van regio tot regio.

Je kan vanaf vrijdagochtend 9 oktober op deze pagina, de haltepagina op onze website of in de onze app via het haltescherm opzoeken of je rit rijdt. Op deze haltepagina’s zal je de realtime-info vinden over de ritten die rijden.